1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
ЗА ВАС РОДИТЕЛИ
ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
АРХИВ
Директор: - Ф. Костадинова Лазарова - портфолио
Заместник - директор УД: - П. Петрова  
Заместник - директор АСД: - В. Тодоров Иванов  
Педагогически съветник: - Ж. Мануел Бакларова  
Учители начален етап
     
1 "A" Силвия Цакова  
1 "Б" Антония Стойчовска  
1 "В" Елза Савова
1 "Г" Мариана Комисарова  
1 "Д" Теодора Свиленова  
     
2"A" Детелина Германова  
2"Б" Ирина Стефанова  
2"В" Кръстана Германова
2"Г" Иванка Георгиева
2"Д" Людмила Гълъбова  
     
3"A" Галя Найденова  
3"Б" Пепа Панчева  
3"В" Румяна Григорова
3"Г" Десислава Галева
3"Д" Цветанка Ангелова  
     
4"A" Цветомир Иванов  
4"Б" Маргарита Рашева  
4"В" Даниела Варадинова
4"Г" Веска Вълкова
4"Д" Виктория Шошерова  
   
Учители в ПИГ:  
 
ПГ 5-6 годишни - Зорница Георгиева
 
1 "A" София Георгиева  
1 "Б" Пламен Петров  
1 "В" Светла Цакова
1 "Г" Нина Крилова  
1 "Д" Ева Христова  
 
2"A" Боряна Трифонова  
2"Б" Албена Василева  
2"В" Анелия Петрова
2"Г" Милена Китина
2"Д" Андреана Халити  
 
3"A" Калинка Стаменова  
3"Б" Тодорка Христова  
3"В" Ралица Василева
3"Г" В. Станойкова
3"Д" Ж. Босашка  
 
4"A" Цв. Ангелова  
4"Б" Е. Христова  
4"В" Хр. Брежкова
4"Г" Силвия Костуркова
4"Д" Р. Стефанова  
Учители прогимназиален план
 

 
Български език Д. Тодорова  
и литература М. Методиева  
  Ф. Савчева  
     
Английски език Е. Кръстева  
  Вл. Иванова  
  Л. Караманолева - портфолио
  П. Димитрова  
     
Ръководител Десислава Митева  
компютърен кабинет    
     
Математика А. Пенева-Йорданова
  И. Муташка - портфолио
  Й. Данова  
  Н. Лозанова  
     
Информационни А. Пенева-Йорданова  
технологии И. Муташка  
  Й. Данова  
  Н. Лозанова  
  Д. Митева  
  П. Петрова  
  Ф. Лазарова - портфолио
     
История и    
цивилизация Н. Геритлиева
     
География и    
икономика Д. Мечкаров  
     
Физика и астрономия,    
Химия и ООС Л. Иванова  
     
Биология и ЗО Т. Борисова  
     
Изобразително В. Станчева  
изкуство М. Атанасова  
     
Музика В. Тодорова  
     
Физическа култура А. Петрова  
и спорт Г. Тодорова  
  А. Йовчев  
     
Хореограф Б. Николова  
Корепетитор Ж. Пейчев  
     
Дом. техника    
и икономика П. Модева - портфолио

Учители с ПКС:

 
І ПКС Г. Найденова
  Л. Караманолева
  П. Панчева
   
ІІ ПКС А. Петрова
  Д. Варадинова
  К. Стаменова
  Р. Григорова
  Р. Стефанова
  Цв. Иванов
   
ІІI ПКС Д. Германова
  Е. Савова
  Кр. Германова
   
ІV ПКС В. Вълкова
  В. Станойкова
  В. Шошерова
  Ж. Босашка
  Ив. Георгиева
  Л. Иванова
  М. Атанасова
  Н. Геритлиева
  П. Върбанова
  Р. Лещанска
  Т. Христова
  Ц. Генадиева
   
V ПКС В. Нинова
  В. Станчева
  Г. Тодорова
  Д. Галева
  Д. Цветкова
  Е. Кръстева
  И. Муташка
  И. Пешева
  Й. Данова
  Л. Гълъбова
  Л. Иванова
  М. Комисарова
  М. Рашева
  Н. Николчева
  П. Велева
  П. Димитрова
  П. Кръстева
  Р. Василева
  Р. Чакърова
  Св. Цакова
  Сл. Иванова
  Т. Борисова
  Т. Свиленова
  Т. Христова
  Ф. Лазарова
  Ф. Савчева
  Ю. Марковска

Класни ръководители:

 
V"A" М. Атанасова
V"Б" С. Тодорова
V"В" А. Пенева
V"Г" Н. Лозанова
   
VI"A" В. Станчева
VI"Б" П. Модева
VI"В" Ф. Йорданова
VI"Г" В. Тодорова
VI"Д" Й. Данова
   
VII"A" Л. Караманолева
VII"Б" И. Муташка
VII"В" Б. Георгиева
VII"Г" Л. Иванова
VII"Д" А. Петрова

 

Непедагогически персонал:
 
Библиотекар - Б. Бочукова
АТС - И. Петрова
Домакин - И. Николчева
Счетоводител - В. Илиева