1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
ЗА ВАС РОДИТЕЛИ
ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
АРХИВ
Директор: - Фиданка Костадинова Лазарова - портфолио
Заместник - директор УД: - П. Петрова  
Заместник - директор АСД: - В. Тодоров Иванов  
Педагогически съветник: - Ж. Мануел Бакларова  
Учители начален етап
     
1 "A" Цветомир Иванов  
1 "Б" Маргарита Рашева  
1 "В" Даниела Варадинова  
1 "Г" Веска Вълкова  
1 "Д" Виктория Шошерова  
     
2"A" Силвия Цакова  
2"Б" Антония Стойчовска  
2"В" Елза Савова  
2"Г" Мариана Комисарова  
2"Д" Теодора Свиленова  
     
3"A" Детелина Германова  
3"Б" Ирина Стефанова  
3"В" Кръстана Германова
3"Г" Иванка Георгиева
3"Д" Людмила Гълъбова  
     
4"A" Галя Найденова  
4"Б" Пепа Панчева  
4"В" Румяна Григорова
4"Г" Десислава Галева
4"Д" Цветанка Ангелова  
   
Учители в ПИГ:  
 
ПГ 5-6 годишни - Зорница Георгиева
 
1 "A" Цв. Ангелова  
1 "Б" Е. Христова  
1 "В" Хр. Брежкова
1 "Г" Петя Симеонова  
1 "Д" Р. Стефанова  
 
2"A" София Георгиева  
2"Б" Пламен Петров  
2"В" Светла Цакова
2"Г" Нина Крилова
2"Д" Лилия Дукова  
 
3"A" Анастасия Зону  
3"Б" Албена Василева  
3"В" Анелия Петрова
3"Г" Милена Китина
3"Д" Адр. Халити  
 
4"A" Калинка Стаменова  
4"Б" Тодорка Христова  
4"В" Ралица Василева
4"Г" Ж. Босашка  
Учители прогимназиален план
 

 
Български език Ст. Тодорова  
и литература М. Методиева  
  Ф. Савчева  
     
Английски език Е. Кръстева  
  Г. Ценкова  
  Л. Караманолева - портфолио
  П. Димитрова  
     
Ръководител Десислава Митева  
направление ИКТ    
     
Математика А. Пенева-Йорданова
  И. Муташка - портфолио
  Й. Данова  
  Н. Лозанова  
     
Комп. моделиране и А. Пенева-Йорданова  
инф. технологии И. Муташка  
  Й. Данова  
  Н. Лозанова  
  Д. Митева  
  П. Петрова  
  Ф. Лазарова - портфолио
     
История и    
цивилизация Н. Геритлиева
     
География и    
икономика Ния Терзийска  
     
Физика и астрономия,    
Химия и ООС Л. Иванова  
     
Биология и ЗО Т. Борисова  
     
Изобразително В. Станчева  
изкуство М. Атанасова  
     
Музика В. Тодорова  
     
Физическа култура А. Петрова  
и спорт Г. Тодорова  
  А. Йовчев  
     
Хореограф Б. Николова  
Корепетитор Ж. Пейчев  
     
Технологии и    
предприемачество П. Модева - портфолио

Учители с ПКС:

 
І ПКС Ив. Георгиева
  Г. Найденова
  Л. Караманолева
  П. Панчева
  К. Стаменова
  Д. Варадинова
   
ІІ ПКС А. Петрова
  Р. Григорова
  Цв. Иванов
  Нина Савова
  Е. Савова
  Кр. Германова
   
ІІI ПКС В. Вълкова
  Д. Германова
  В. Шошерова
  Ж. Босашка
   
ІV ПКС Л. Иванова
  М. Атанасова
  Н. Геритлиева
  В. Нинова
  В. Станчева
  Г. Тодорова
  Д. Галева
  Е. Кръстева
  И. Муташка
  Й. Данова
  М. Рашева
  Т. Свиленова
  Т. Христова
  Ф. Лазарова
   
V ПКС Л. Гълъбова
  М. Комисарова
  П. Димитрова
  Р. Василева
  Св. Цакова
  Т. Борисова
  Ф. Савчева
  Ц. Стефанова
  Ш. Бакларова
  Ш. Пенчев
  Б. Николова
  Пл. Петров
  П. Модева
  Н. Лозанова
   
   
   

Класни ръководители:

 
V"A" Ф. Йорданова
V"Б" П. Модева
V"В" Й. Данова
   
VI"A" Б. Георгиева
VI"Б" Т. Борисова
VI"В" И. Муташка
VI"Г" А. Петрова
VI"Д" Л. Караманолева
   
VII"A" М. Атанасова
VII"Б" С. Тодорова
VII"В" Н. Лозанова
VII"Г" Ния Тодорова

 

Непедагогически персонал:
 
Библиотекар - Б. Бочукова
Домакин - И. Николчева
Счетоводител - В. Илиева
СТРЗ - Ина Савова
Техн.секретар - Кристина Димитрова