1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
ЗА ВАС РОДИТЕЛИ
ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
АРХИВ
Директор: - Ф. Костадинова Лазарова - портфолио
Заместник - директор УД: - Танка Латовска  
Заместник - директор АСД: - В. Тодоров Иванов  
Педагогически съветник: - Ж. Мануел Бакларова  
Учители начален етап
     
1 "A" Г. Найденова  
1 "Б" П. Панчева  
1 "В" Р. Стефанова
1 "Г" Д. Галева  
1 "Д" Цв. Ангелова  
     
2"A" Цв. Иванов  
2"Б" М. Рашева  
2"В" А. Зону
2"Г" В. Вълкова
2"Д" В. Шошерова  
     
3"A" А. Стойчовска  
3"Б" В. Станойкова  
3"В" Е. Савова
3"Г" М. Комисарова
3"Д" Т. Свиленова  
     
4"A" Д. Герганова  
4"Б" Ив. Бакърджиева  
4"В" Кр. Германова
4"Г" Ив. Георгиева
   
Учители в ПИГ:  
 
ПГ 5-6 годишни - Галя Алексиева
 
1 "A" И. Пешева  
1 "Б" П. Кръстева  
1 "В" Д. Варадинова
1 "Г" В. Вълкова  
1 "Д" Р. Григорова  
 
2"A" П. Петров  
2"Б" Л. Гълъбова  
2"В" П. Тодоров
2"Г" И. Стефанова
2"Д" С. Цакова  
 
3"A" А. Халити  
3"Б" Ю. Марковска  
3"В" А. Петрова
3"Г" Р. Лещанска
 
4"A" К. Стаменова  
4"Б" Т. Христова  
4"В" Ж. Босашка
4"Г" Р. Василева
4"Д" Цв. Генадиева  
Учители прогимназиален план
 

 
Български език П. Михалева  
и литература С. Иванова  
  Ф. Савчева  
  Б. Данкова  
     
Английски език Е. Кръстева  
  Е. Дойчева  
  Л. Караманолева - портфолио
  П. Димитрова  
     
Ръководител П. Стойчева  
компютърен кабинет    
     
Математика А. Пенева
  И. Муташка - портфолио
  Й. Данова  
     
Информационни А. Пенева  
технологии И. Муташка  
  Й. Данова  
  П. Стойчева  
  Т. Латовска  
  Ф. Лазарова - портфолио
     
История и    
цивилизация Н. Геритлиева
     
География и    
икономика Д. Мечкаров  
     
Физика и астрономия,    
Химия и ООС Л. Иванова  
     
Биология и ЗО Т. Борисова  
     
Изобразително В. Станчева  
изкуство М. Атанасова  
     
Музика В. Тодорова  
     
Физическа култура А. Петрова  
и спорт Г. Тодорова  
  А. Йовчев  
     
Хореограф Б. Николова  
Корепетитор Ж. Пейчев  
     
Дом. техника    
и икономика П. Модева - портфолио

Учители с ПКС:

 
І ПКС Г. Найденова
  Л. Караманолева
  П. Панчева
   
ІІ ПКС А. Петрова
  Д. Варадинова
  К. Стаменова
  Р. Григорова
  Р. Стефанова
  Цв. Иванов
   
ІІI ПКС Д. Германова
  Е. Савова
  Кр. Германова
   
ІV ПКС В. Вълкова
  В. Станойкова
  В. Шошерова
  Ж. Босашка
  Ив. Георгиева
  Л. Иванова
  М. Атанасова
  Н. Геритлиева
  П. Върбанова
  Р. Лещанска
  Т. Христова
  Ц. Генадиева
   
V ПКС В. Нинова
  В. Станчева
  Г. Тодорова
  Д. Галева
  Д. Цветкова
  Е. Кръстева
  И. Муташка
  И. Пешева
  Й. Данова
  Л. Гълъбова
  Л. Иванова
  М. Комисарова
  М. Рашева
  Н. Николчева
  П. Велева
  П. Димитрова
  П. Кръстева
  Р. Василева
  Р. Чакърова
  Св. Цакова
  Сл. Иванова
  Т. Борисова
  Т. Свиленова
  Т. Христова
  Ф. Лазарова
  Ф. Савчева
  Ю. Марковска
Непедагогически персонал:
 
Библиотекар - Б. Бочукова
АТС - И. Петрова
Домакин - И. Николчева
Счетоводител - В. Илиева