1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
АРХИВ
Директор: - Ф. Костадинова Лазарова  
Заместник - директор УД: - С. Христова Добрева  
Заместник - директор АСД: - В. Тодоров Иванов  
Педагогически съветник: - Ж. Мануел Бакларова  
Учители начален етап
     
1 "A" Св. Цакова  
1 "Б" А. Стойчовска  
1 "В" В. Стайкова
1 "Г" Е. Савова  
1 "Д" М. Комисарова  
1 "Е" Т. Свиленова  
     
2"A" Д. Германова  
2"Б" Ив. Бакърджиева  
2"В" Кр. Германова - портфолио
2"Г" Ив. Георгиева
     
3"A" Г. Найденова  
3"Б" П. Панчева  
3"В" Цв. Ангелова  
3"Г" Р. Стефанова
3"Д" Д. Галева  
3"Е" В. Нинова  
     
4"A" Цв. Иванов  
4"Б" Сн. Стоянова  
4"В" В. Вълкова
4"Г" Д. Цветкова
4"Д" Р. Цанова  
4"Е" М. Рашева  
   
Учители в ПИГ:  
 
ПГ 5-6 годишни - Г. Алексиева
 
I „А” клас - М. Симова-Китина
I „Б” клас - А. Халити
I „В” клас - Л. Гълъбова
I „Г” клас - П. Тодоров
I „Д” клас - И. Стефанова
I „Д” клас - В. Иванова
 
II „А” клас - Ф. Савчева
II „Б” клас - Ю. Марковска
II „В” клас - А. Петрова
II „Г” клас - Г. Васева
 
III „А” клас - А. Зону
III „Б” клас - Т. Христова
III „В” клас - Ж. Босашка
III „Г” клас - Р. Василева
III „Д” клас - Ц. Генадиева
III „Е” клас - Р. Лещанска
 
IV „А - Б” клас - И. Пешева
IV „А - В” клас - К. Стаменова
IV „Г - Д” клас - П. Петров
IV „Д - Е” клас - П. Кръстева
Учители прогимназиален план
 

 
Български език Е. Златинова  
и литература П. Михалева  
  С. Иванова  
     
Английски език Е. Кръстева  
  Е. Дойчева  
  Л. Караманолева - портфолио
  П. Димитрова  
     
Математика А. Пенева
  И. Муташка - портфолио
  Й. Данова  
  Н. Николчева  
     
Информационни А. Пенева  
технологии И. Муташка  
  Й. Данова  
  Н. Николчева  
  Ф. Лазарова  
     
История и    
цивилизация Н. Геритлиева
     
География и    
икономика Д. Мечкаров  
     
Физика и астрономия,    
Химия и ООС Л. Иванова  
     
Биология и ЗО Т. Борисова  
     
Изобразително В. Станчева  
изкуство М. Атанасова  
     
Музика В. Тодорова  
     
Физическа култура А. Петрова  
и спорт Т. Давидкова  
  Тодорова  
     
Хореограф Б. Николова  
Корепетитор Ж. Пейчева  
     
Дом. техника    
и икономика П. Модева - портфолио

Учители с ПКС:

 
І ПКС Г. Найденова
  Л. Караманолева
  П. Панчева
   
ІІ ПКС Р. Стефанова
  С. Стоянова
  Ц. Иванов
   
ІІI ПКС К. Стаменова
   
ІV ПКС В. Станойкова
  П. Върбанова
  Ц. Генадиева
   
V ПКС Д. Цветкова
  Д. Германова
  Е. Савова
  Кр. Германова
  Л. Иванова
  Н. Николчева
  П. Велева
  Р. Чакърова
  Сн. Карадимова
  Т. Давидкова - учител на годината - 2010 г.
  Т. Борисова
  Т. Христова
  Ф. Лазарова
Базови учители :
 
1. Г. Алексиева
2. Сн. Стоянова
3. Ф. Лазарова
 
 
Непедагогически персонал:
 
Библиотекар - Б.а Бочукова
АТС - И. Петрова
Домакин - И. Николчева
Счетоводител - В. Илиева