1840 - 1868

Подготвителна група

За учебната 2018/19г. ще приемем деца за 1 Полудневна подготвителна сборна група 5-6годишни.
Важно! От учебната 2018/19 година приемът в подготвителните групи ще става през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/.
Моля, запознайте се с Наредбата, регламентираща приема.

Първи клас
Прием на ученици в I-ви клас
Пети клас - ИУЧ (избирателни учебни часове)
  • 1 паралелка - Изобразително изкуство - 1.5 часа и математика - 1 час;
  • 1 паралелка - БЕЛ - 1.5 часа и математика - 1 час;
  • 1 паралелка - Математика - 1.5 часа и английски език - 1 час;
  • 1 паралелка - БЕЛ - 1.5 часа и английски език - 1 час .
Накъде след VII клас