1840 - 1868

Подготвителна група

За учебната 2020/21г. ще приемем деца за 1 Полудневна подготвителна сборна група 5-6годишни.
Приемът в подготвителните групи ще става през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/.
Моля, запознайте се с Наредбата, регламентираща приема.

Първи клас


Прием на ученици в I-ви клас за учебната 2020/21г. - виж тук >>>
Важно!
 • При подаване на заявления за кандидатстване в първи клас училищната комисия има право да изисква копия на документи по т. 8 от Раздел III Критерии. Във връзка с възможността за кандидатстване в повече от едно училище от родителите не се изискват оригинали на необходимите документи.
 • За прием в първи клас оригинал на удостоверение за семейно положение се представя в училището само за деца, които имат братя и/или сестри:
  1. По водещ критерий 8.1. за деца, които имат братя и/или сестри до 12-годишна възраст и са ученици в същото училище;
  2. По допълнителен критерий 8.7. за други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището.
  Оригинали на документи се представят в училището при записване на ученика.
 • Списък на учениците при I-во класиране за първи клас за 2019/2020 учебна година.
 • Свободни места за прием в първи клас след I класиране -
Пети клас - ИУЧ (избирателни учебни часове)
 • БЕЛ - 1.5 часа и ИИ - 1 час;
 • БЕЛ - 1.5 часа и Хореография - 1 час;
 • Математика - 1,5 часа и Хореография - 1 час;
 • БЕЛ - 1.5 часа и Английски език - 1 час;
 • Математика - 1.5 часа и Английски език - 1 час.
Накъде след VII клас

Очаквайте информация