1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
 
УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
ЗА ВАС РОДИТЕЛИ
ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
АРХИВ


Вижте на по-голяма карта

Превозни средства на градския транспорт:

Автобус:
N 85

Тролейбуси
N 2 и4


Адрес:

София
жк. “Хаджи Димитър”,
ул. “Ген. Липранди” № 5

Директор:
тел:
02/ 840 34 57
Канцелария:
тел: 02/ 840 34 58
Помощник директор:
тел: 02/ 840 34 58
02/ 840 34 55
факс: 02/ 840 34 58
e-mail: info-2219042@edu.mon.bg