1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
 
УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
ЗА ВАС РОДИТЕЛИ
ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
АРХИВ
   
27.07.2023г. Покана за набиране на оферти за ОП под стойностния праг на чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП.
   
02.08.2022г. Покана за набиране на оферти за ОП под стойностния праг на чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП.
   
02.08.2022г. Формуляр за данните на кандидата.
   
17.08.2021г. Покана за набиране на оферти за ОП под стойностния праг на чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП.
   
05.08.2020г. Покана за набиране на оферти за ОП под стойностния праг на чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП.
   
05.08.2020г. Формуляр за данните на кандидата.
   
16.07.2019г. Покана за набиране на оферти за ОП под стойностния праг на чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП.
   
15.07.2019г. Формуляр за данните на кандидата.
   
29.05.2019г. Заповед 06-1211/29.05.2019г. - Схема"Училищен плод" и Схема"Училищно мляко" за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022.
   
16.05.2019г. "Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" и доставка на мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" за три учебни години 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022."
   
07.01.2019г.
   
12.07.2018г.

"Набиране на оферти за обществена поръчка под стойностния праг по чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП".

   
05.06.2018г.

"Набиране на оферти за обществена поръчка по чл.20, ал.4 от ЗОП".

 
07.02.2018г.

Обществена поръчка за възлагане на доставка чрез събиране на оферти с обява по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от подготвителни групи/ПГ/ и от І-ви до IV-ти клас на 42 ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ – гр. София за 2018 г.

   
17.01.2017г. Обществена поръчка за възлагане на доставка чрез събиране на оферти с обява по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от подготвителни групи/ПГ/ и от І-ви до IV-ти клас на 42 ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ – гр. София за 2017 г.
   
08.01.2016г.
   
16.01.2015г. Заповед №657-300/ 16.01.2015г.
   
16.01.2015г. Протокол №1/ 16.01.2015г.
   
06.01.2015г. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
с предмет: “Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от подготвителни групи/ПГ/ и от І-ви до IV-ти клас на 42 ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ – гр. София за 2015 г.
   
05.01.2015г. ВТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържане на профила на купувача в 42 ОУ "Хаджи Димитър".
   
26.02.2014г. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
с предмет: “Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ и от І-ви до IV-ти клас на
42 ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ – гр. София за 2014 г.