1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
АРХИВ
12.07.2018г.

"Набиране на оферти за обществена поръчка пд стойностния прагпо чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП".

   
05.06.2018г.

"Набиране на оферти за обществена поръчка по чл.20, ал.4 от ЗОП".

 
07.02.2018г.

Обществена поръчка за възлагане на доставка чрез събиране на оферти с обява по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от подготвителни групи/ПГ/ и от І-ви до IV-ти клас на 42 ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ – гр. София за 2018 г.

   
17.01.2017г. Обществена поръчка за възлагане на доставка чрез събиране на оферти с обява по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от подготвителни групи/ПГ/ и от І-ви до IV-ти клас на 42 ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ – гр. София за 2017 г.
   
08.01.2016г.
   
16.01.2015г. Заповед №657-300/ 16.01.2015г.
   
16.01.2015г. Протокол №1/ 16.01.2015г.
   
06.01.2015г. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
с предмет: “Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от подготвителни групи/ПГ/ и от І-ви до IV-ти клас на 42 ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ – гр. София за 2015 г.
   
05.01.2015г. ВТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържане на профила на купувача в 42 ОУ "Хаджи Димитър".
   
26.02.2014г. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
с предмет: “Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ и от І-ви до IV-ти клас на
42 ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ – гр. София за 2014 г.