1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
 
УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
ЗА ВАС РОДИТЕЛИ
ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
АРХИВ

Поименен състав на Обществения съвет

към 42 основно училище „Хаджи Димитър“

 
Председател:

Димитър Николаев Димитров

   
  Членове:

1. Мариета Велкова Иванова
2. Стефана Милкова Моллова
3. Теодора Стефанова Зографова
4. Милена Стефанова
5. Мирослава Стойнева Велинова
6. Васил Мирославов Михайлов

 
  Резервни членове:

1) Галина Георгиева Харбалиева

2) Наталия Димитрова Лаловска

3) Владимир Атанасов Филипов

4) Румяна Иванова Ефтимова
5) Адриана Серафимова Йорданова
   
 
   
  - 2020г.
- Протокол № 3/19.03.2020г. - виж тук
  - Становище от 19.03.2020г.
- Протокол № 2/14.01.2020г. - виж тук
- Протокол № 1/29.10.2019г. - виж тук
   
  - 2018г.
- Протокол № 1/14.03.2018г. - виж тук
  - Становище
   
  - Покана №13/18.09.2019г.
  - Покана №106/16.10.2019г.