1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
АРХИВ

Поименен състав на Обществения съвет

към 42 основно училище „Хаджи Димитър“

 
Председател:
Филиана Недялкова - родител на ученик от II Б клас.
   

1. Тинка Коцева - гл. експерт в район „Подуяне“
2.
Катерина Игнатова - родител на ученик от II Е клас
3.
Георги Димитров - родител на ученик от VI В клас
4.
Илда Лилова - родител на ученик от VI А клас
5.
Цветелина Христова - родител на ученик от VII Г клас
6.
Стела Тодорова - родител на ученик от III А клас

 
  Резервни членове:

1) Лозина Колева - родител на ученик от III В клас

2) Добринка Пешева - родител на ученик от III Б клас

3) Десислава Георгиева - родител на ученик от III Б клас

4) Марияна Вълкова - родител на ученик от III В клас
   
 
   
  - 2018г.
- Протокол № 1/14.03.2018г. - виж тук
  - Становище