1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
АРХИВ

- Заповед № 1650-02/17.09.2018
- Протокол № 1/04.09.2018
 
- ОБЯВА за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности за учебната 2018/2019г.
 
- ПРОЕКТ на ДОГОВОР за извънкласни дейности за учебната 2018/2019г.
 
- Протокол № 2/26.10.2017
- Протокол № 1/09.10.2017
 
- Удължаване срока за подаване на документи за провеждане на конкурс, за извънкласни дейности, през учебната 2017/2018г.
 
- ОБЯВА за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности за учебната 2017/2018г.
 
- ДОГОВОР за извънкласни дейности за учебната 2017/2018г.