1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
 
УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
ЗА ВАС РОДИТЕЛИ
ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
АРХИВ
"How to make a paper star" ( Learning by doing)
изготвил: Алекс VII "А"
 
"Видове изречения по състав"
изготвил: Ю.Марковска
 
"Междупредметни връзки: изобразително изкуство - английски език"
изготвил: Станчева
  Караманолева
   
"Междупредметни връзки: информационни технологии - английски език"
изготвил: Данова
  Караманолева
   
"Междупредметни връзки: астрономия - английски език"
изготвил: Л. Иванова
  Караманолева
   
"Никой не се ражда научен да бъде родител"
изготвил: Л. Караманолева
   
"Негово величество Електричество" 3-4 клас "
изготвил: Д. Германова
   
"Guess The Animal"
изготвил: Л. Караманолева
   
"Правопис на звучни и беззвучни съгласни"
изготвил: Е. Манчева
   
"Трудните звукове и букви"
изготвил: Е. Манчева
   
"Задачки-закачки за малки математици"
изготвил: Р. Цанова
   
"Countable and uncountable nouns "
изготвил: Л. Караманолева
 
"Празниците на България" - 3 клас
изготвил: Г. Найденова
 
"В градината цветята са различни - празници на етносите"
изготвил: Ю. Марковска
 
Час на класа - проект "Скрап арт "
изготвил: 7"Б" клас
 
"135 години от гибелта на Ботев "
изготвил: С. Дурчева
   
"Forming plurals in English"
изготвил: Л. Караманолева
   
A letter to Santa
изготвил: Л. Караманолова
 
Sandwiches with cream and cucumber
изготвил: група The Chefs от VI "Б"