1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
АРХИВ
- виж
   
  2018г.
  - отчет за бюджета за м.12.2018г.
- План по бюджета за 2018г. - виж тук
  - III-то тримесечие
  - Заповед № 1772-124/27.09.2018 за вътрешно компенсирани промени по плана
  - II-ро тримесечие
  - Заповед № 1530-1083/29.06.2018 за вътрешно компенсирани промени по плана
  - I-во тримесечие
  - Заповед № 1260-813/02.04.2018 за вътрешно компенсирани промени по плана
   
  2017г.
- Бюджет за 2017г. - виж тук
  - I-во тримесечие
  - II-ро тримесечие
  - III-то тримесечие
  - IV-то тримесечие
   
  2016г.
  - I-во тримесечие
  - II-ро тримесечие
  - III-то тримесечие
  - IV-то тримесечие
  - Изравняване
   
  2015г.
- Бюджет за 2015г. - виж тук
  - I-во тримесечие
  - II-ро тримесечие
  - III-то тримесечие
   
  2014г.
- Бюджет за 2014г. - виж тук
- Изразходвани средства
  - I-во тримесечие - виж тук
   
  2013г.
- Бюджет за 2013 - виж тук
- Изразходвани средства- виж тук
  - I-во тримесечие
  - II-ро тримесечие
  - III-то тримесечие
   
  2012г.
- Бюджет за 2012 - виж тук
- Изразходвани средства - виж тук
  - I-во тримесечие
  - II-ро тримесечие
  - III-то тримесечие