1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
АРХИВ
Директор: - Фиданка Костадинова Лазарова  
Заместник директор: - Венелин Тодоров Иванов  
Педагогически съветник: - Жаклин Мануел Бакларова
Учители начален етап
     
1 "A" Галина Найденова  
1 "Б" Пепа Панчева  
1 "В" Цветанка Ангелова  
1 "Г" Румяна Стефанова  
1 "Д" Десислава Галева  
1 "Е" Виолета Нинова  
     
2"A" Цветомир Иванов  
2"Б" Снежана Стоянова  
2"В" Веска Вълкова  
2"Г" Димана Цветкова
2"Д" Руска Цанова  
2"Е" Маргарита Рашева  
     
3"A" Антония Стойчевска  
3"Б" Светла Цакова  
3"В" Елза Савова  
3"Г" Валентина Станойкова
3"Д" Цветанка Генадиева  
     
4"A" Детелина Германова  
4"Б" Иванка Бакърджиева  
4"В" Кръстана Германова - портфолио
4"Г" Иванка Георгиева
   
Учители в ПИГ:  
Галя Алексиева ПГ 6 год.
Анастасия Зону - ПИГ 1 „А”
Тодорка Христова - ПИГ 1 „Б”
Жулиета Босашка - ПИГ 1 „В”
Ралица Йотова - ПИГ 1 „Г”
Евгения Александрова - ПИГ 1 „Д”
Адреана Халити - ПИГ 1 „Е”
Теодора Свиленова - ПИГ 2 „А”
Илияна Пешева - ПИГ 2 „Б”
Величка Лабова - ПИГ 2 „В”
Калинка Стаменова - ПИГ 2 „Г”
Гергана Васева - ПИГ 2 „Д”
Теодора Борисова - ПИГ 2 „Е”
Даниела Миловидова - ПИГ 3 „А”
Зоя Димитрова - ПИГ 3 „Б”
Павел Тодоров - ПИГ 3 „В”
Юлия Марковска - ПИГ 3 „Д”
Диана Петрова - ПИГ 3 „Г”
Флора Савчева - ПИГ 4 „А”
Роза Лещанска - ПИГ 4 „Б“, „В”
Пламен Петров - ПИГ 4 „В“, „Г”
Ралица Йотова - ПИГ 4 „Г“

Нина Угринска - ПИГ 4 „Д“

Учители прогимназиален план
 

 
Български език Дияна Анастасова  
и литература Е. Златинова  
  Лидия Климентова  
  Славина Иванова  
     
Английски език Елза Кръстева  
  Евдокия Дойчева  
  Л. Караманолева - портфолио
  Петя Димитрова  
     
Руски език Калинка Стаменова  
     
Математика Ирена Муташка
  Надя Николчева  
  Петър Филипов  
  Румяна Чакърова  
     
Информационни Надя Николчева  
технологии Румяна Чакърова  
  Фиданка Лазарова  
  Ирена Муташка  
  Петър Филипов  
     
История и    
цивилизация Надка Геритлиева
     
География и    
икономика Добромир Мечкаров  
     
Физика и астрономия,    
Химия и ООС Любка Иванова  
     
Биология и ЗО Снежанка Карадимова  
     
Изобразително Вихра Станчева  
изкуство Мими Атанасова  
     
Музика Веселка Тодорова  
     
Физическа култура Любомир Любенов  
и спорт Таня Давидкова  
     
Дом. техника    
и икономика Петя Модева - портфолио

Учители с ПКС:

І ПКС Даниела Миловидова
  Галина Найденова
  Людмила Караманолева
  Пепа Панчева
ІІ ПКС Румяна Стефанова
  Снежана Стоянова
  Цветомир Иванов
ІІI ПКС Калинка Стаменова
ІV ПКС Валентина Станойкова
  Петя Върбанова
  Цветанка Генадиева
V ПКС Димана Цветкова
  Детелина Германова
  Елза Савова
  Кръстана Германова
  Любка Иванова
  Надя Николчева
  Параскева Велева
  Румяна Чакърова
  Снежанка Карадимова
  Татяна Давидкова - учител на годината - 2010 г.
  Теодора Борисова
  Тодорка Христова
  Фиданка Лазарова
Базови учители :
1. Галя Алексиева
2. Даниела Миловидова
3. Евтимия Манчева
4. Любка Иванова
5. Снежана Стоянова
6. Фиданка Лазарова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Непедагогически персонал:
Библиотекар - Боряна Бочукова
АТС - Илияна Петрова
Домакин - Ивелина Николчева
Счетоводител - Веска Илиева