1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
АРХИВ
Директор: - Фиданка Костадинова Лазарова  
Заместник директор: - Венелин Тодоров Иванов  
Педагогически съветник: - Жаклин Мануел Бакларова
Учители начален етап
     
1 "A" Детелина Германова  
1 "Б" Иванка Бакърджиева  
1 "В" Кръстана Германова - портфолио
1 "Г" Иванка Георгиева  
1 "Д" Калинка Стаменова  
     
2"A" Галина Найденова  
2"Б" Пепа Панчева  
2"В" Цветанка Ангелова  
2"Г" Румяна Стефанова
2"Д" Десислава Галева  
2"Е" Виолета Нинова  
     
3"A" Цветомир Иванов  
3"Б" Снежана Стоянова  
3"В" Веска Вълкова  
3"Г" Димана Цветкова
3"Д" Руска Цанова  
3"Е" Маргарита Рашева  
     
4"A" Антония Стойчевска  
4"Б" Светла Цакова  
4"В" Елза Савова
4"Г" Валентина Станойкова
4"Д" Цветанка Генадиева  
   
Учители в ПИГ:  
 
ПГ 5-6 годишни - Галя Алексиева
 
I „А” клас - Флора Савчева
I „Б” клас - Станка Добрева
I „В - Г” клас - Анелия Петрова
I „Д - Г” клас - Гергана Васева
 
II „А” клас - Анастасия Зону
II „Б” клас - Тодорка Христова
II „В” клас - Жулиета Босашка
II „Г” клас - Ралица Василева
II „Д” клас - Роза Лещанска
II „Е” клас - Адреана Халити
 
III „А - Д” клас - Теодора Свиленова
III „Б” клас - Илияна Пешева
III „В” клас - Величка Ламбова
III „Г” клас - Пламен Петров
III „Е” клас - Теодора Борисова
 
IV „Б - Г” клас - Мариана Комисарова
IV „А - В” клас - Павел Тодоров
IV „Б - Д” клас - Юлия Марковска
Учители прогимназиален план
 

 
Български език Дияна Анастасова  
и литература Е. Златинова  
  Павлина Михалева  
  Славина Иванова  
     
Английски език Елза Кръстева  
  Евдокия Дойчева  
  Л. Караманолева - портфолио
  Петя Димитрова  
     
Руски език Калинка Стаменова  
     
Математика Ирена Муташка
  Йоана Данова  
  Надя Николчева  
  Петър Филипов  
     
Информационни Ирена Муташка  
технологии Йоана Данова  
  Надя Николчева  
  Петър Филипов  
  Фиданка Лазарова  
     
История и    
цивилизация Надка Геритлиева
     
География и    
икономика Добромир Мечкаров  
     
Физика и астрономия,    
Химия и ООС Любка Иванова  
     
Биология и ЗО Снежанка Карадимова  
     
Изобразително Вихра Станчева  
изкуство Мими Атанасова  
     
Музика Веселка Тодорова  
     
Физическа култура Любомир Любенов  
и спорт Таня Давидкова  
  Коджабашиска  
     
Дом. техника    
и икономика Петя Модева - портфолио

Учители с ПКС:

 
І ПКС Галина Найденова
  Людмила Караманолева
  Пепа Панчева
   
ІІ ПКС Румяна Стефанова
  Снежана Стоянова
  Цветомир Иванов
   
ІІI ПКС Калинка Стаменова
   
ІV ПКС Валентина Станойкова
  Петя Върбанова
  Цветанка Генадиева
   
V ПКС Димана Цветкова
  Детелина Германова
  Елза Савова
  Кръстана Германова
  Любка Иванова
  Надя Николчева
  Параскева Велева
  Румяна Чакърова
  Снежанка Карадимова
  Татяна Давидкова - учител на годината - 2010 г.
  Теодора Борисова
  Тодорка Христова
  Фиданка Лазарова
Базови учители :
 
1. Галя Алексиева
2. Снежана Стоянова
3. Фиданка Лазарова
 
 
Непедагогически персонал:
 
Библиотекар - Боряна Бочукова
АТС - Илияна Петрова
Домакин - Ивелина Николчева
Счетоводител - Веска Илиева