1840 - 1868

Подготвителна група

За учебната 2017/18г. ще приемем деца за:

 • 1 ПГ (сборна) група за деца на 5 и 6 години

Необходими документи за записване в ПГ

1.Заявление по образец >>>

Първи клас
 • Карта на границите на прилежащите територии към 42основно училище, определени от районната администрация >>>
 • Прием на ученици в I-ви клас >>>
 • Списък на класираните ученици за 2017/18 учебна година (по класове) >>>
 • След второ класиране >>>

Необходими документи за записване в 1 клас

1. Заявление по образец >>>
2. Медицински картон
3. Оригинал на Удостоверението за завършена ПГ в детска градина или подготвителен клас в училище
4. Декларация, в случай, че детето не е посещавало подготвителна група или клас

Пети клас - ИУЧ (избирателни учебни часове)
 • 1 паралелка - Изобразително изкуство - 1.5 часа и математика - 1 час;
 • 1 паралелка - БЕЛ - 1.5 часа и математика - 1 час;
 • 1 паралелка - Математика - 1.5 часа и английски език - 1 час;
 • 1 паралелка - БЕЛ - 1.5 часа и английски език - 1 час .
Накъде след VII клас
 • Процедура за кандидатстване след VІІ клас 2017 година >>>

 • График на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас >>>

  http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=29 (Kандидатстване след VII клас)
  http://www.rio-sofia-grad.com
  (Прием след завършен VII клас)
   
 • Полезни сайтове: