1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
АРХИВ
"Никой не се ражда научен да бъде родител"
изготвил: Л. Караманолева
   
"Негово величество Електричество" 3-4 клас "
изготвил: Д. Германова
   
"Guess The Animal"
изготвил: Л. Караманолева
   
"Правопис на звучни и беззвучни съгласни"
изготвил: Е. Манчева
   
"Трудните звукове и букви"
изготвил: Е. Манчева
   
"Задачки-закачки за малки математици"
изготвил: Р. Цанова
   
"Countable and uncountable nouns "
изготвил: Л. Караманолева
 
"Празниците на България" - 3 клас
изготвил: Г. Найденова
 
"В градината цветята са различни - празници на етносите"
изготвил: Ю. Марковска
 
Час на класа - проект "Скрап арт "
изготвил: 7"Б" клас
 
"135 години от гибелта на Ботев "
изготвил: С. Дурчева
   
"Forming plurals in English"
изготвил: Л. Караманолева
   
A letter to Santa
изготвил: Л. Караманолова
 
Sandwiches with cream and cucumber
изготвил: група The Chefs от VI "Б"